Direct contact

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

U wilt uw huis verkopen: een hele onderneming die veel vragen oproept.

Wim zet voor u de 10 belangrijkste vragen op een rij. Inclusief de antwoorden natuurlijk!

1. Hoe komt een vraagprijs tot stand?
Als u uw huis binnen een redelijke tijd voor de maximaal haalbare prijs wilt verkopen, dan is het belangrijk om een reële vraagprijs vast te stellen. Onze makelaar-taxateurs bepalen daarvoor eerst de marktwaarde van uw huis, op basis van de situering, het woonoppervlak, de inhoud, de kwaliteit van de afwerking, de bouwkundige staat, de actuele plaatselijke marktsituatie, de courantheid van de woning en de door de verkoper beoogde verkooptermijn. Als eigenaar beslist u uiteindelijk of wij uw woning voor de door ons geadviseerde vraagprijs in de verkoop mogen zetten.

2. Hoe lang zal de verkoop duren?
Helaas kunnen wij u geen garantie geven ten aanzien van de verkooptijd van uw woning, al garanderen wij u dat wij alles in het werk zullen stellen om uw huis zo goed en zo snel mogelijk te verkopen. Wel geven wij u tijdens uw gratis kennismakingsgesprek al een indicatie van de tijd die naar verwachting nodig zal zijn om uw huis te verkopen. Deze globale inschatting baseren wij op de marktsituatie van dat moment en de courantheid van uw woning.

3. Kan ik jullie gratis waardebepaling ook voor de bank gebruiken?
In het algemeen niet. Onze waardebepaling is slechts een advies naar u toe. Als u in verband met een lening van de bank een waardebepaling nodig heeft, dan zal dit in het algemeen een volledig uitgewerkt taxatierapport moeten zijn. Uiteraard kunnen wij als gecertificeerd en beëdigd makelaar-taxateur zo’n taxatierapport voor u maken. Zodra wij echter uw verkoopmakelaar zijn dan zal, vanwege de vereiste onafhankelijkheid, een niet bij deze verkoop betrokken taxateur het taxatierapport moeten maken. Wij kunnen dat uiteraard wel voor u regelen.

4. Wij zijn uit elkaar, we moeten verkopen maar mijn partner werkt niet mee. Kunnen jullie helpen?
Wij helpen u graag in deze moeilijke fase. Wij kunnen u echter niet bijstaan met juridisch advies inzake de gevolgen van relatieproblemen. Bij de beëindiging van een relatie wordt er meestal een convenant opgemaakt waarin de verdeling van de bezittingen wordt geregeld. Ter voorkoming van een langdurige en kostbare juridische procedure zijn wij u graag van dienst met een vrijblijvende en gratis waardebepaling met verkoopadvies.

5. Wij hebben problemen met de hypotheekbank, kunnen jullie extra snel verkopen?
Als het moet kunnen wij uw huis zeer snel verkopen. Een geforceerde verkoop zal echter ten koste gaan van het resultaat. Uw financiële problemen zullen daardoor waarschijnlijk alleen maar groter worden. Bij financiële problemen is het noodzakelijk om met een heldere, objectieve blik naar de situatie te kijken en adequaat te handelen. Hier kunnen wij u zeker bij helpen. Samen met u bekijken we uw financiële situatie en de mogelijke oplossingen. Desgewenst leggen wij een bedachte oplossing voor aan uw bank. Ons advies en ons eventuele overleg met de bank is net als onze waardebepaling gratis en vrijblijvend.

6. Een familielid wil mijn huis kopen, hoe pak ik dat aan?
Het is natuurlijk een luxe als u al een koper voor uw huis heeft. U kunt samen met uw familielid naar de notaris gaan en deze een koopovereenkomst laten opmaken. U kunt er ook voor kiezen om Wim de verkoop te begeleiden. U gunt uw familielid de woning, maar u gunt uzelf ook een reële opbrengst. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om scherp te onderhandelen met iemand die u na staat! Als objectieve en deskundige buitenstaander kunnen wij er voor u op toezien dat u een redelijke prijs voor uw huis krijgt, tegen acceptabele voorwaarden. Zo krijgt u geen ‘scheve gezichten’ binnen de familiekring.

7. Wanneer ben ik in onderhandeling?
U bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op uw bod door een tegenbod te doen of expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn. U bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.

8. Wanneer is de koop een feit?
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken), dan legt de verkopende makelaar de afspraken vast in een koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend is de koop een feit.

De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit heet het schriftelijkheidsvereiste. Zodra de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze tijd kan de koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

9. Wat zijn ontbindende voorwaarden?
Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Neem deze meteen mee in de onderhandelingen, zodat ze worden opgenomen in de koopovereenkomst. Als koper krijg je niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn: een financieringsvoorbehoud, geen huisvestingsvergunning, negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring, het niet verkrijgen van de Nationale Hypotheekgarantie en de NVM No-Risk clausule.

10. Valt de makelaarscourtage onder de ‘kosten koper’?
Nee, deze courtage is hier niet inbegrepen. Onder ‘kosten koper’ vallen de overdrachtsbelasting en notariskosten, voor onder andere het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven ervan in het Kadaster. Daarnaast kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte. De courtage voor een eventuele aankoopmakelaar komt voor rekening van de koper. Dit wordt over het algemeen verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten van de verkopende makelaar zijn voor rekening van de verkoper.

© 2014 Wim Stuursma Makelaardij | Realisatie: D-Solution internet & reclame